0%

ترجمه فارسی به انگلیسی‎
4
ترجمه فارسی به انگلیسی‎

ترجمه فارسی به انگلیسی‎ review

برنامه ترجمه فارسی به انگلیسی قادر به ترجمه کلمات و متون از فارسی به زبان انگلیسی و از انگلیسی به فارسی است.

این ترجمه شامل ویژگی های زیر:
- ترجمه کلمات، متن و عبارات.
- ترجمه از کلیپ بورد.
- شسته و رفته و کاربر پسند رابط.
- این نرم افزار ترجمه از و ب...

Psi-soft.com is not an official representative or the developer of this application. Copyrighted materials belong to their respective owners. We have a very high regard for our users’ security. All the links provided on our website pages are of the trusted sources or official representatives.

ترجمه فارسی به انگلیسی‎

برنامه ترجمه فارسی به انگلیسی قادر به ترجمه کلمات و متون از فارسی به زبان انگلیسی و از انگلیسی به فارسی است.

این ترجمه شامل ویژگی های زیر:
- ترجمه کلمات، متن و عبارات.
- ترجمه از کلیپ بورد.
- شسته و رفته و کاربر پسند رابط.
- این نرم افزار ترجمه از و به زبان های دیگر.
- با کلیک کردن روی نماد ستاره در تاریخ، می توانید یک ترجمه را به لیست علاقه مندی های خود اضافه کنید.
- ترجمه صوتی.
- طراحی بی نظیر و پاسخگو برای تمام دستگاه ها (تبلت ها، تلفن ها).
- اشتراک گذاری متن ترجمه شده را با دوستان خود.
- شما می توانید متن ترجمه شده را کپی کنید و به اشتراک بگذارید
- شما هر کلمه ای را در متن ترجمه شده با کلیک بر روی آن برای ترجمه آن نیز ترجمه می کنید
- قادر به ترجمه تا 90 زبان، ترجمه سریع و ساده است

Powered by Yandex.Translate - http://translate.yandex.com
Farsi to English translation app is able to translate words and texts from Persian into English and from English into Persian.

This translator contains the following features:
- translate words, phrases and text.
- translation from clipboard.
- neat and user-friendly interface.
- This application translates from and to other languages.
- Clicking on the star icon, you can add a translation to your favorites.
- audio translation.
- unique design and responsive for all devices (tablets and phones).
- Share the translated text with your friends.
- You can copy the translated text, and share
- Your every word in the translated text to translate it by clicking on it while translating
- able to translate up to 90 languages, translations quick and simple

Powered by Yandex.Translate - http://translate.yandex.com

Was this review helpful?
Thank you for your feedback!
0 % of people found this helpful
If you have something to say about this app and make own review – write me.